การทำงานอย่างมีความสุข
โดย admin เมื่อ 06. มีนาคม 2018

การทำงานอย่างมีความสุข


งานถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เราทำงานเพื่อเลี่ยงชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของเราบางอย่าง บางคนอาจจะต้องการชื่อเสียง บางคนก็ทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม บางคนก็ทำงานเพื่อความร่ำรวย

เห็นได้ชัดเลยว่างานเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับชีวิตความเป็นมนุษย์ตลอดเวลา ทำให้หลายคนที่ทำงานมานานมักเกิดอาการเบื่อหน่าย บางคนก็เกิดความเครียด นำไปสู่การทำงานอย่างไม่มีความสุข

ดังนั้น ความสุขในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากว่าท่านเกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ในการทำงาน ให้ลองปฏิบัติดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของท่าน 
ทัศนคติมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลว คนที่ประสบความสำเร็จมักจะเห็นปัญหาเป็นโอกาส แต่ตรงกันข้ามผู้ล้มเหลว มักจะเห็นโอกาสเป็นปัญหาเสมอ ในการทำงานก็เช่นกัน คนที่เก่งในการทำงานจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ ดังนั้นหากท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานก็ควรเปลี่ยนทัศนคติใหม่ เช่น มองโลกในแง่ดี หัดมีความคิดให้เหมือนเด็ก ๆ ดูบ้าง 

2. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
แสดงออกทางร่างกายโดยความกระตือรือร้น เช่น เริ่มงานอย่างสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะในทางจิตวิทยาหากเราแสดงอาการภายนอกออกมาอย่างมีความสุข จะทำให้คนที่พบเห็นเกิดอาการสดชื่น อยากร่วมงานด้วย

3. พักผ่อนอย่างเพียงพอ
คนที่ทำงานเก่งมักเป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งมีค่า หลายคนมักบ่นว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความยุติธรรม นั่นคือเวลา เพราะทุกคนบนโลกนี้มีเวลาเท่ากันทุกคนคือ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจงบริหารเวลาให้เหมาะสม โดยให้มีเวลาทำงาน เวลาพักผ่อน เช่นไปเที่ยว หาอะไรสนุก ๆ ทำ

4. สร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และการแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีนั้น ยังบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนทำงานอย่างมีความสุข และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขในการทำงาน


อ้างอิงจาก   www.gotoknow.org