วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิตอล คืออะไร
โดย admin เมื่อ 19. มีนาคม 2018

วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิตอล


การทำงานอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนสังคมหนึ่ง ที่จำเป็นต้องมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน แต่การทำงานในโลกยุคดิจิตอลจำเป็นต้องมีมากกว่ากฎกติกา ซึ่งก็คือวัฒนธรรมองค์กร ที่สร้างได้จากกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และการคัดเลือกบุคลากรคือสิ่งสำคัญ

ไม่ใช่เพียงแค่คนที่สามารถทำงานได้ แต่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการทำงานรวมถึงเรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิต เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียว แต่คนเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเชื่อที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง และต้องการโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์กรที่ดีต้องเข้าใจความคิด และตอบโจทย์ความคาดหวังของคนยุคดิจิตอล เรามีเทคนิคในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์
ถ้าคุณนำคนด้วยวิสัยทัศน์ คนก็พร้อมจะตามคุณด้วยอุดมการณ์เดียวกัน แต่ถ้าคุณเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อกำไร คนที่ตามคุณก็อาจจะตามคุณเพื่อเงินอย่างเดียว แต่ถ้าเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณ เขาจะทุ่มเททำงานไปกับคุณ

2. ทำให้เห็น ไม่ใช่เขียนให้ดู
มีตัวอย่างหลายองค์กรที่มักจะมีคำคมประดับอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานได้เห็นได้ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าสิ่งเหล่านั้น เขาไม่ได้เห็นตัวอย่างจากการกระทำที่มาจากผู้บริหาร

3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการอยากทำงาน
การตกแต่งสำนักงาน มีนโยบายหรือสวัสดิการที่ดี มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานกับองค์กร เช่น Facebook, Geogle หรือ Line ที่มีสวัสดิการให้พนักงานอย่างเต็มที่ มีอาหารให้ทาน มีพื้นที่นั่งทำงานนอกเหนือจากโต๊ะทำงาน มีมุมเล่นกีฬา เกมส์ในสำนักงาน

4. เข้าใจความต่าง
ลักษณะของคน Gen Y ที่เกิดมาพร้อมกับความสำเร็จของคนรุ่นใหม่มากมายทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย คน Gen Y จึงต้องการเป็นที่ยอมรับ ทำงานในสิ่งที่คน Gen Y สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้โอกาสได้ลองผิดพลาด
คน Gen Y จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง บางครั้งการให้โอกาสเขาได้ลองผิดลองถูก ให้เขาได้ยอมรับความผิดพลาดนั้น จะทำให้เขาเชื่อฟังผู้ให้คำแนะนำมากขึ้น


อ้างอิงจาก stepstraining.co/foundation/team-culture-and-human-resource-in-digital-era