หลักสูตร คิดแบบผู้นำ - ทำงานแบบผู้นำ
โดย admin เมื่อ 11. กุมภาพันธ์ 2015

โปรแกรมการอบรมภายใองค์กร (In-House training)
หลักสูตร คิดแบบผู้นำ-ทำงานแบบผู้นำ งบประมาณเพียง
20,000 บาท

ข่าวเพิ่มเติม