บทเรียนด้านงานบริการ
โดย admin เมื่อ 10. พฤศจิกายน 2016
 
ถ้าคุณกำลังมองหาบทเรียนด้านงานบริการ 
Service Lesson  จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการพัฒนาทีมงาน
ด้านบริการของคุณ

ข่าวเพิ่มเติม


นำเสนอบทเรียนด้านงานบริการ

หลักการและเหตุผล

ในขณะที่หลายองค์กร มุ่งเน้นการผลิต กระตุ้นพัฒนายอดขาย ส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ ซึ่งบางทีอาจลืมไปว่า ต่อให้สินค้าจะดีแค่ไหน แต่หากพนักงานไม่มุ่งเน้นหรือใส่ใจการบริการ ออกแบบงานบริการตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงงานหลังการขาย อาจทำให้ลูกค้าหันไปใช้บริการ ผู้ค้ารายอื่นได้ ดังนั้น แนวคิดการบริการภายใต้ Service Lesson โครงการ A จึงตอบแนวคิดในการพัฒนางานบริการไว้อย่างครอบคลุมมิติการเรียนรู้ถึง 4 ด้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ร่วมสัมมนาจะได้ทบทวนภาพรวมของการบริการเรียนรู้แนวคิดเพื่อปรับปรุง
  2. เกิดการวิเคราะห์หลายมุมมอง สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในการทำงาน
  3. ได้วิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ร่วมสัมมนา

 

คาบเรียนที่

หลักสูตร

ระยะเวลาอบรม

งบประมาณ

1

Customer service Psychology
จิตวิทยาบริการ

3 hrs.

12,000 บาท

2

Excellence Service Behavior
พฤติกรรมการบริการ

3 hrs.

12,000 บาท

 

3

Service Communication and Negotiation Skills
การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อการบริการ

3 hrs.

12,000 บาท

 

4

Service Improvement
เทคนิคการปรับปรุงงานบริการ

3 hrs.

12,000 บาท

 

รวม

12 hrs.

48,000 บาท

ซื้อ Course การอบรมครบ 4 หลักสูตรร //รับส่วนลดพิเศษ

ต้องการอบรม 1 วัน ราคา 20,000-39,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม)

ติดต่อเรา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการ

หมายเลข 0-2992-5190-1  , 099-861-6149

หรือที่ http://www.hrteamwork.com และ http://www.servicelesson.com