HR Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 9cda7
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลัก สูตรอบรมภายในสถานประกอบการณ์ (In-House Training)

ขอหลักสูตรออนไลน์=>

หมวดหลักสูตร  “พัฒนาตนเอง ”
(Self Development Program)

     

 

เป็นหัวข้อการอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานนำพนักงานเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองในทุกระดับ
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

 • DISC พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ
 • การคิดเชิงระบบเพื่อประสิทธิภาพในงาน
 • หลักการคิดเชิงบวก
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงาน
 • การทำงานเป็นทีม
 • พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
 • การปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนางาน
 • ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • การสร้างความสุขในการทำงาน
 • การปรับวิธีคิด ชีวิตมีสุข
 • การบริหารความสุขในการทำงาน
 • การแบ่งปันความรู้
 • เทคนิคการนำเสนอผลงาน
 • การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
 • แผนที่ความคิด
 • มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
 • จิตวิทยาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • ทักษะการสร้างการเติบโต
 • พัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง
 • การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • การออกแบบระบบงานแบบผู้นำ
 • ภาวะผู้นำสร้างได้
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • Team Learning
 • การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน

 

หมวดหลักสูตร  “พัฒนาตนเอง”
(Self Development Program) 
- ต่อ

 

 • การปรับทัศนคติเชิงบวก
 • จิตสาธารณะในองค์กร
 • เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • การถอดความรู้เพื่อพัฒนางาน
 • การสร้างวิสัยทัศน์ในงาน (Vision of Work)
 • นักพูดในองค์กร
 • เทคนิคการแสดงความคิดเห็นในองค์กร
 • กระบวนการสร้างความเสร็จในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ในองค์กร
 • การสอนงานแบบให้ได้ผลงาน
 • จิตวิทยาประสานงาน
 • การประสานงานข้ามสายงาน
 • การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
 • 7 วันเพื่อการพัฒนาตนเองสู่ผู้นำ
 • พฤติกรรมองค์กร
 • เทคนิคการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 • MY SWOT MY TEAM
 • การทำลายความขัดแย้งในองค์กร
 • การสร้างมิตรภาพของการทำงานร่วมกันในองค์กร
 • เติมความสุขในการทำงาน
 • องค์กรแห่งความสุข
 • การเจรจาต่อรอง
 • การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ E.Q.
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางาน
 • การบริหารงานระบบเอกสาร
 • การสื่อสารการเขียนทางธุรกิจ

 

หมวดหลักสูตร “พัฒนาตนเอง”
(Service Program) - ต่อ

 

 • เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • ทคนิคการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์
 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันแบบ Win Win
 • การสร้างจิตสำนึกเพื่อการทำงานร่วมกัน
 • การสร้างพลังในการทำงานให้ตนเอง
 • การสร้างคุณค่าในงาน
 • EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การจัดการ 5 ส.
 • การเป็นผู้นำผู้ตาม
 • บริหารเสน่ห์ เพื่อทำงานประสบความสำเร็จ
 • ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
 • สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา
 • จิตวิทยาการสื่อสาร
 • การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในเพื่อการทำงาน
 • เทคนิคการนำเสนอตนเอง
 • พัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • Employee Engagement

ฯลฯ

 

 

    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280143 ผู้เข้าเยี่ยมชม