HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 14835
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)
หลักการและเหตุผล

     "การทำงานเป็นทีม" เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร  มีปัจจัยหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม อาทิเช่น  ความสามารถเฉพาะบุคคล การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือใส่ใจ การสื่อสาร  การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน การรู้คุณค่าในงาน  การดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลหาข้อบกพร่องเพื่อนำมาแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์
     กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้   หากบุคลากรในทีมขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทีมงานไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้  หลายองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทีม  พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทีมของตนเองให้ตอบสนองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีที่สุด หลักสูตรนี้ เป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้แนวคิดการทำงานเป็นทีมไปใช้พัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

•    มิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน
•    เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
•    ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

 หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายของการทำงานเป็นทีม
•    องค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
•    พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมทีม
•    การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการปฏิสัมพันธ์ในทีม
•    การขับเคลื่อนทีมงาน
•    ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม
•    การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
•    การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

 รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

              
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280139 ผู้เข้าเยี่ยมชม

Parse error: syntax error, unexpected '=', expecting ')' in /home/hrteamwo/domains/hrteamwork.com/public_html/index/bbclone/var/access.php on line 130