HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 3fa24
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22


 
หลักสูตร : แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งประสบปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบเนื่องจากพนักงานยังขาดการวางแผนการทำงานและมีรูปแบบการคิดที่ยังไม่เป็นระบบ สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของการทำงานเนื่องจากการทำงานที่ดีย่อมเกิดจากการวางแผนแนวการคิดที่เป็นระบบ การวางแผนโครงสร้างและระบบการคิดที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพรวมและสามารถมองเห็นถึงแนวทางที่จะสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จและสามารถประยุกต์ใช้การทำงานได้อย่างเหมาะสม
        Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆได้อย่างรอบด้านอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น เพื่อออกแบบและพัฒนาความรู้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางระบบแนวคิดและบริหารการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง    ตามเป้าหมายของงาน
2.    เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในงานนำมาลำดับความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.    สามารถบริหารงานตามการออกแบบระบบได้
4.    เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

 สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

       สร้างสรรค์ระบบความคิดในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มองเห็นภาพของการทำงาน เชื่อมโยงและวิเคราะห์ความคิดในการทำงานได้

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายและความสำคัญของแผนที่ความคิด
•    รูปแบบของแผนที่ความคิด
•    วิธีการสร้างแผนที่ความคิดที่ดี
•    การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การนำไปใช้
•    การใช้แผนที่ความคิดในการปฏิบัติงาน
•    การนำเสนอผลงานด้านความคิด
•    ปัจจัยความสำเร็จ

 รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           
   
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10343971 ผู้เข้าเยี่ยมชม