HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 6c000
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
หลักการและเหตุผล

      จิตสำนึกถือเป็นความรับผิดชอบที่บุคคลต้องตระหนักถึง ซึ่งหลายองค์กรคาดหวังว่าพนักงานของตนจะเห็นถึงความสำคัญ การอยู่ร่วมกันในองค์กรบุคคลจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การดูและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งต่อหน้าและรับหลัง การปรับทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสุขในงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นเพราะมีทัศนคติเชิงลบต่องานที่ทำ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพราะงานนั้น เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงานมากๆ  จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย หรืออาจส่งผลให้เกิดการมององค์กรในแง่ลบ  ขาดความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรไม่หวงแหน ไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลองค์กรที่ตนทำงานอยู่ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ถึงการมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานา การเปลี่ยนระบบความคิดของตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันที่จะพยายามทำให้งานสำเร็จ และทำให้บุคคลเกิดความสุขในการทำงาน  อีกทั้งจะส่งผลให้งานที่ทำนั้นออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.   เรียนรู้เทคนิคการปรับทัศนคติเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ทำลายทัศนคติเชิงลบ
2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การคิดเชิงบวก เพื่อพัฒนาความผูกพันในองค์กร
3.   เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าอบรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      เรียนรู้การปรับทัศนคติของตนเอง โดยร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สร้างแนวคิด ระดมสมองร่วมกัน
ให้รู้จักสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมาย ธรรมชาติของอารมณ์
•    ประเภทจำแนกต่างๆ ด้านความคิดและอารมณ์
•    การพัฒนาจิต (Mental Development)
•    พัฒนาอารมณ์ (Emotional Development)  
•    การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ)
•    การบริหารอารมณ์เพื่อการทำงาน
•    พฤติกรรมภายใต้ภาวะอารมณ์
•    กรณีศึกษาสร้างปัจจัยความสำเร็จ
•    นำเสนอผลงาน
•    เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข
•    ประโยชน์ของการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
•    การสร้างความผูกพันในองค์กร
•    วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
•     สร้างการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

 รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           




   
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10350567 ผู้เข้าเยี่ยมชม