HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 4e9e1
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร :  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อความสำเร็จในองค์กร 
หลักการและเหตุผล

      การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จหรือความล้มเหลวง่ายๆ คือ “คน” ดังนั้น หากคนในองค์การไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานต่อกันแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ฉะนั้นแล้วหากท่านต้องการเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติของ “คน” พยายามเชื่อมโยง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงใจซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค์

1.   ทำให้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ทันโลก ทันเหตุการณ์ และทัน “คน” มากขึ้น
2.   สามารถใช้จิตวิทยาที่จะ “ชนะใจ” คน ด้วยวิธีการต่างๆ
3.   สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองและเพื่อนร่วมงานให้ออกมาใน “เชิงบวก”
4.   ประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ ที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      เรียนรู้การปรับทัศนคติของตนเอง เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เข้าใจแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของผู้อื่น เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    “คน” กลไกสำคัญขององค์กร
•    วิสัยทัศน์และภารกิจในการทำงานยุคโลกาภิวัฒน์
•    ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการทำงาน
•    การสื่อสาร : เคล็ดลับในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
•    จิตวิทยา “รู้เขา รู้เรา” ( รู้จักตัวเอง และเรียนรู้เข้าใจผู้อื่น )
•    มิตรภาพที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน
•    การสร้างมนุษยสัมพันธ์เชิงบวก
•    ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

              
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10350559 ผู้เข้าเยี่ยมชม