HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 56046
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
หลักการและเหตุผล

       ลักษณะของการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ วิธีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษากาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสื่อสารกับความสำเร็จในการดำเนินงานมีผลอย่างชัดเจนหากเราให้ความสำคัญ
       อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ สร้างเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสุขในการสื่อสารภายในองค์กร ความสุขการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา ภาษาการสื่อสารที่จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1.   ผู้อบรมได้เรียนรู้แนวคิดด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.   ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคการสื่อสารไปสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม
3.   ผู้อบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับต่างๆ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      พัฒนาตนเอง  เข้าสู่ระบบใช้เครื่องมือด้านภาษาเพื่อสื่อสารที่มีคุณภาพ   สามารถนำตนเองเข้าสู่ระบบการสื่อสารโดยสามารถใช้ภาษาต่างๆ เพื่อให้เกิดการร่วมมือและคุณภาพของการทำงาน ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายของภาษาเพื่อการสื่อสาร
•    องค์ประกอบของภาษาเพื่อการสื่อสาร
•    ระดับของภาษาเพื่อการสื่อสาร
•    ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
•    เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
•    ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ ระดับภาษา
•    อุปสรรคของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
•    ปัจจัยความสำเร็จด้านการสื่อสาร

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           


    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10350571 ผู้เข้าเยี่ยมชม