HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 99847
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร: สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร
หลักการและเหตุผล

      สภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่ทางด้านสภาวะแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือสังคมองค์กร  และหากองค์กรใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรได้เช่นกัน แต่ปัญหานั้นอาจไม่ส่งผลกระทบมาก ถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นที่บุคลากรต้องคำนึงถึงผู้อื่น และต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย นั้นหมายความว่า หากบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีด้านการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การรู้บทบาทตนเองในทีมงานและการทำงานภายใต้เป้าหมายตามแนวโน้มขององค์กรแล้วนั้นย่อมส่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อบุคลากรด้านการมีจิตสาธารณะเพื่อการทำงานร่วมกัน
2.   เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของการมีจิตสาธารณะ
3.   เพื่อเสริมทักษะด้านงานบริการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      ได้รับแนวคิดด้านการมีจิตสาธารณะเพี่อการทำงานภายใต้ทีมงานคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อการประโยชน์ ขององค์กรและสมาชิก หลักการมองเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าตนเองหรือกลุ่มคณะของตน
หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายด้านจิตสาธารณะ
•    การสร้างจิตสำนึกด้านการมีจิตสาธารณะในองค์กร
•    พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะเพื่อความสำเร็จ
•    การสร้างการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
•    เปลี่ยนทัศนคติเพื่อการมีจิตสาธารณะ
•    จิตสาธารณะเพื่อทำงานเป็นทีม
•    พฤติกรรมของเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
•    ปัจจัยความสำเร็จ
•    กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           


    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10350562 ผู้เข้าเยี่ยมชม