HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: b5c52
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
หลักการและเหตุผล

       ภาพปกติของชีวิตการทำงาน คือ บุคลากรในหน่วยงานต้องเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเองและผู้อื่น การแก้ปัญหามักมาควบคู่กับการตัดสินใจ หาทางออกของปัญหา ที่คนทำงานมักต้องพยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดและนี่มันอาจเป็นบททดสอบของคุณภาพการทำงาน องค์กรที่พบว่าปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุง สาเหตุเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาแบบไม่ตรงจุด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาไม่มีความรอบคอบ สิ่งเหล่านี้จะทำมาซึ่งผลเสียของการทำงาน หลายปีที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจและมักถูกนำไปใช้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานทั้งๆ ที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการนี้ในการแก้ไขปัญหางานขอตน  
      หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหางานและสามารถเป็นผู้ตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้

วัตถุประสงค์

1.   ผู้อบรมได้เรียนรู้ถึงแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
2.   ผู้อบรมจะได้นำเทคนิคเพื่อการตัดสินใจกับบทบาทของการทำงานทุกระดับ
3.   ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจในหลายรูปแบบ และเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มผู้บริหารแต่พนักงานทุกระดับที่เป็นตัวแทนขององค์กรจะต้องสามารถนำทักษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจไปใช้จัดการทำงานของตนเอง

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ต้นตอและที่มาของปัญหา
•    กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
•    เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจำเป็นในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
•    การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
•    เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis หรือ PA)
•    การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)
•    การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis
•    กระบวนการวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)
•    การพัฒนาสู่การนำไปใช้ในหน้าที่รับผิดชอบ
•    การเรียนรู้ลงกรอบแนวคิด นำเสนอและวิเคราะห์การนำไปใช้

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           


    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280141 ผู้เข้าเยี่ยมชม