HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 24973
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : 4 มิติความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
หลักการและเหตุผล

      ความสำเร็จของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการบุคลากรมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลต่างๆ ขององค์กรที่เป็นประโยชน์กับผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในระดับที่ดี และผลจากการให้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ มักมีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดและจุดนี้บุคลากรจึงต้องมีทักษะด้านการเจราต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบปัญหาว่าบุคลากรไม่สามารถตั้งรับการเจรจาต่อรองได้ ขาดทักษะในการเจรจาต่อรองเกิดปัญหาการทำงานประสานงานที่ไม่จบเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย   
      หลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง โดยมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยมุมมอง 4 มิติ

วัตถุประสงค์

1)   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดทักษะการเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นในการทำงาน
2)   เรียนรู้ผลกระทบและปัจจัยความสำเร็จในเรื่องการเจรจาต่อรอง
3)   เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

      ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะในเรื่องการเจรจาต่อรอง โดยสามารถมองถึงผลกระทบด้วยมุมมอง 4 มิติ คือ ตนเอง ลูกค้า องค์กร และสังคม

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

•    ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
•    แนวคิดด้านและทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง
•    ความสำเร็จ 4 มิติ จากกการการเจรจาต่อรอง
•    ลักษณะความสำเร็จที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง
•    ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง
•    การทำนายและประเมินผลกระทบจากการเจรจาต่อรอง
•    การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
•    ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง
•    การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

 วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70% Workshop นำเสนอผลงาน  30%

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

 สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18000  *** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด               

           


    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10343976 ผู้เข้าเยี่ยมชม