HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 1438f
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

จำนวนหลักสูตรราคาประหยัด  50 หลักสูตร
จัดอบรมราคา 18,000 บาทราคานี้ราคาเดียวสำหรับหน้านี้
ระยะเวลาการอบรม 1วัน ( 09:00 - 16:00 น.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสถาบันฝึกอบรม 0-2992-5190-1


เงื่อนไขการจัดอบรม
1)  ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ( จังหวัดปริมณทล หรือ ต่างจังหวัดบวกค่าเดินทาง)
2)  ผู้เข้าอบรมไม่เกิน  30 คน
3)  เอกสารการอบรมไม่เกิน 30 ชุดเท่านั้น
4)  หลักสูตรนี้ไม่ร่วมกับกิจกรรม Walk Rally หรือฐานสถานีเรียนรู้

เงื่อนไขด้านงบประมาณ
1)  ทุกหลักสูตรสามารถบรรยายได้ 3 ชั่วโมงหรือครึ่งวัน ราคา 10,000 บาท (ไม่มีเอกสารอบรม)
2)  อบรมเต็มวัน 18,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมเอกสารอบรม)


ด้านเนื้อหาการอบรม
    ทุกหลักสูตรสามารถบรรยายได้ 3 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าในหนึ่งวัน ท่านสามารถกำหนด
ให้มีการอบรม 2 หลักสูตรในวันเดียว  โดยเลือกเนื้อหาที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด
และมีความสอดคล้องกันในด้านเนื้อหาการอบรมและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม โดยงบประมาณยังอยู่
ที่ราคา 18,000 บาท

ขอคำปรึกษาได้ที่ HR TEAMWORK : 099 861 6149
หรือ ID LINE : hrteamwork2551


ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

1

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

รายละเอียด 

2

 ทักษะการทำงานเป็นทีม ( Teamwork Skills)

รายละเอียด

3

 แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

รายละเอียด

4

 การบริการด้วยใจ (Service Mind)

รายละเอียด 

5

 การบริหารเวลา (Time Management)

รายละเอียด 

6

 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

รายละเอียด

7

 ทักษะการสื่อสาร ( Communication Skills)

รายละเอียด 

 8

 พัฒนาความสุขในการทำงาน (Happy workplace)

รายละเอียด

9

 สื่อสาร สานมิตรภาพ  (เน้นกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร)

รายละเอียด

10

 พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  ESB

รายละเอียด

11

 เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Techniques)

รายละเอียด

 12

 จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

รายละเอียด

 13

 การปรับพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน

รายละเอียด

 14

 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในงาน

รายละเอียด

 15

 การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

 16

 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

รายละเอียด

17

 Team Learning การเรียนรู้เป็นทีม

รายละเอียด

 18

 ทักษะการฟังแบบได้ผล (Listening Skills)

รายละเอียด

 19

 Work Life Balance  สมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน

รายละเอียด

 20

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียด

21

 ทักษะเพื่อการเป็นผู้ตามที่ดี 

รายละเอียด

22

 เทคนิคการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียด

23

 เทคนิคการชนะใจเพื่อนร่วมงาน  

รายละเอียด

24

 สร้างสรรค์จิตสาธารณะในองค์กร  

รายละเอียด

25

 9 Steps เพื่อการประสานงาน 

รายละเอียด

 26

 Road Map กระตุ้นการพัฒนาตนเอง 

รายละเอียด 

 27

 เทคนิคการบริหารและการจัดลำดับความสำคัญของงานตนเอง

รายละเอียด 

 28

 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

รายละเอียด 

 29

 4 มิติของความสำเร็จใจการเจรจาต่อรอง

รายละเอียด 

 30

 ผู้นำกับการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 

รายละเอียด 

 31

 ภาวะผู้นำสร้างได้ (ปฏิบัติการ)

รายละเอียด

 32

 หัวหน้างานในบทบาทของการสร้างการมีส่วนร่วม

รายละเอียด

33

 การให้บริการทางโทรศัพพ์

 รายละเอียด

 34

 จิตวิทยาการทำงาน(work psychology)

รายละเอียด

35

 จิตวิทยาการขายงาน

รายละเอียด

 36

 การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior)

 รายละเอียด

37

 พูดเพื่อการนำเสนองาน

รายละเอียด

38

 My SWOT กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตนเอง

รายละเอียด

 39

 เทคนิคการให้คำปรึกษาในองค์กร

 รายละเอียด

 40

 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management)

รายละเอียด

 41

เทคนิคการครองใจลูกน้อง

 รายละเอียด

 42

ทิศทางเพื่อการพัฒนาตนเอง

 รายละเอียด

43

จิตวิทยาการบริการ

 รายละเอียด

44

เทคนิคสร้างพลังในการทำงาน

 รายละเอียด

 45

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (Negotiation strategy)

รายละเอียด

46

 วิเคราะห์เส้นทางการประสานงาน

รายละเอียด

47

 Goal Setting

 รายละเอียด

48

 บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม

รายละเอียด

49

เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ (How to Run effective Meeting)

รายละเอียด

 50

 กระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนางาน 

 รายละเอียด