HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: b6000
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : จิตวิทยาการขายงาน   (18_35)

หลักการและเหตุผล 

            ความสำเร็จในการขายงานนั้นก็คือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่ผู้ขายงานสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในการขายงาน ดังนั้นการขายงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำหลักการทางจิตวิทยาการขายงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การขายงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ที่ผ่านมาพนักงานขายที่มุ่งการขาย ทำยอดการขายโดยไม่สนใจว่าลูกค้าจะมีความต้องการหรืออยากได้อะไร ไม่ศึกษาความต้องการมุ่งแต่ความสำเร็จตนเองก็อาจทำให้ไม่เกิดการปิดการขายหรือไม่เกิดการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานขาย

            หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่การนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายงานของตนเอได้สูงสุด

 

วัตถุประสงค์ 

1.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการต่างๆ ทางจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับการขายงาน

2.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการจิตวิทยาการขายงานจากทีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขาย   งาน

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ 

            ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการขายงานของตนเองได้ มีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอขายผลงานของตนเองให้มีความน่าดึงดูด และเพิ่มโอกาสในการขายงานได้สำเร็จ

 

หัวข้อและกรอบการบรรยาย 

·       ความหมายของจิตวิทยา

·       ทำไมถึงต้องใช้ “จิตวิทยา” ในการขายงาน

·       ข้อแตกต่างในการใช้และไม่ใช้จิตวิทยาในการขายงาน

·       ประโยชน์ของการใช้จิตวิทยาในการขายงาน

·       ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

·       แนวคิดความพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าเชิงจิตวิทยา (consumer behavior)

·       หลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการขายงาน

·       ฝึกการนำเสนอขายงานโดยประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา

·       ผู้เข้าอบรมฝึกการนำเสนอขายงานของตนเอง ด้วยหลักการจิตวิทยาการขายงาน

·       เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

·       แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม 

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย 60%   Workshop และนำเสนอผลงาน  40%

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

สถานที่จัดฝึกอบรม : xxx

วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  *** ราคานี้ไม่รวมภาษีและค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด      
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10343958 ผู้เข้าเยี่ยมชม