HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 79ee5
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 5
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักสูตร : การบริหารความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management)   (18_40)

หลักการและเหตุผล 

            การทำงานร่วมกันในองค์กรความขัดแย้งในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละบุคคลมีการเรียนรู้มาแตกต่างกัน และเมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้ถือตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้  ปัญหาของสมาชิกในทีมอาจมีขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน ส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้และอาจเป็นปัญหาของงานในภาพรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการป้องกันการเกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

            หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บริหารความขัดแย้งได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งดังได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ 

1.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เข้าใจที่มาของความขัดแย้ง

2.         เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ถึงวิธีการและเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง และรู้จักวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธี

3.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจากทีได้เรียนรู้ไปจัดการกับความขัดแย้งในองค์กรได้

4.         เรียนรู้กระบวนการบริหารความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรม

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ 

            ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้งภายในองค์กร และมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งในกลุ่มงานและองค์กรได้ ทั้งยังสามมารถแสดงบทบาทในการรับมือกับความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อและกรอบการบรรยาย 

·       ธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

·       สาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในองค์กร

·       ผลกระทบจากความขัดแย้งในองค์กร

·       แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง

·       ประเภทของความขัดแย้ง

·       พัฒนาการของความขัดแย้ง

·       ประเภทของความขัดแย้ง

·       วิธีการและเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง

·       ระดับของความขัดแย้ง

·       วิธีการปฏิบัติตนภายใต้ความขัดแย้ง

·       การบริหารความขัดแย้ง

·       เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

·       แก้ไขปัญหาและนำเสนอผลงาน

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม 

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย 60%   Workshop และนำเสนอผลงาน  40%

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

สถานที่จัดฝึกอบรม : xxx   
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10343953 ผู้เข้าเยี่ยมชม