กรอกแบบฟอร์มข้อมูลงาน
เพื่อลงประกาศ
ประเภทองค์กร :
ราชการ เอกชน องค์กรอิสระ/ รัฐวิสหกิจ อื่น
ชื่อองค์กร/ หน่วยงาน :
**
ตำแหน่งงาน :
**
ประเภทงาน : งานประจำ Part Time
เพศ : ชาย หญิงไม่กำกัดเพศ
อายุ : ปี **
การศึกษา : **
คุณสมบัติอื่นๆ :

1.
  2.
  3.
  4.
  กำหนดไม่เกิน 35 ตัวอักษร
รายละเอียดงาน :
**
กำหนดไม่เกิน100 ตัวอักษร
 
เงินเดือน :
บาท **
สถานที่ปฏิบัติงาน :
**
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายงาน :
**
เบอร์โทรศัพท์ :
**
E-mail :
**
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :
   
*** กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย***
ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้
และหากต้องการลบข้อมูลแจ้งชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งงานมาที่
admin@hrteamwork.com