52 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
22/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  PLUS EXPRESS CO.LTD. (DHL Express) องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  Receiptnist ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   18-30 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. speak English 2. Computer
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. 84320 4. 
  รายละเอียดงาน   Customer service at DHL Shop สถานที่ปฏิบัติงาน :  Koh Samui shop
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  service
  เบอร์โทรศัพท์ :  077447540 E-mail :  service@plusxpress.com
ลำดับที่ รายละเอียด
16/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  กรุณาระบุ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : ชาย 1. มีประสบการณ์ 1 ปี 2. รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีใจรักงานบริการ 4. 
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
16/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : ชาย 1. ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี 2. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  คนขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-40 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ชาย 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายทำความสะอาด เช็ครถ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสำนักงาน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-45 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : หญิง 1. หญิง อายุ 20-50 ปี 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
24/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสแปร์ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
6 เพศ : หญิง 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 2. มีใจรักงานบริการ
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. สามารถทำงานหลายพื้นที่ได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร และลูกค้ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  marketing
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
10/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
7 เพศ : ชาย 1. มีประสบการณ์การทำงาน1ปี 2. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. ทำงานล่วงเวลาและไปต่างจังหวัดได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปบริษัทหรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย คอยทำความสะอาดรถอยู่อย่างสม่ำเสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
10/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านประจำสำนักงาน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
8 เพศ : หญิง 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 2. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   -ทำความสะอาดสำนักงาน -บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหารและลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
27/03/2017 ชื่อหน่วยงาน :  ธุรกิจส่วนตัว องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  คนขับรถสิบล้อ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   23-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
9 เพศ : ชาย 1. ซื่อสัตย์ต่อผู้จ้างงานและขยันอดทน 2. สามารถอาศัยอยู่หน้างานชั่วคราวได้
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดี 4. อ่อนน้อมถ่อมตน
  รายละเอียดงาน   ขับรถสิบล้อ รัศมีชัยนาท นครสวรรค์ ซื่อสัตย์ต่อผู้จ้างงาน และขยันอดทน สู้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน :  ชัยนาท-นครสวรรค์
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ธุรกิจส่วนตัว
  เบอร์โทรศัพท์ :  0830836478 E-mail :  pichayasorn@hotmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
07/02/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัทสยามคาสท์ไนล่อน จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ช่างเซอร์วิส ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  9300 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ขึ้นไป ปี คุณสมบัติอื่นๆ
10 เพศ : ชาย 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. มีใจรักในงานบริการ
  การศึกษา :  ระบุการศึกษา 3. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า 4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  รายละเอียดงาน   ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าให้กับลูกค้า เดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำประปา สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ฝ่ายบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-9788856-9 ต่อ 218 E-mail :  mai_ben1992@hotmail.com
จำนวนงานทั้งหมด 52 งาน Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>