65 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
27/07/2017 ชื่อหน่วยงาน :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กร :  ราชการ
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัม ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  15000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีความสามารถในการจับประเด็น 2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อ
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
  รายละเอียดงาน   บทสารคดี ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทรศัพท์ :  022812508 E-mail :  superdeow@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
21/07/2017 ชื่อหน่วยงาน :  ร้านประเสริฐชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถ 6 ล้อ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  15000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   40 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : ชาย 1. ต้องมีใบขับขี่ 6 ล้อ 2. 
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   สวัสดิการ มี ประกันสังคม ให้ฟรี เริ่มงานครั้งแรกเป็นรายวัน สถานที่ปฏิบัติงาน :  ถนนเ่จริญกรุง 79
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  คุณเล็ก
  เบอร์โทรศัพท์ :  0955644236 E-mail :  vorrawal12@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
19/07/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท ดูเวล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  วิศวกรโยธา ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  25000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25-30 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : ชาย 1. ประสบการณ์ 1-3 ปี 2. พร้อมทำงาน
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน :  บริษัท ดูเวล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  เสมียน
  เบอร์โทรศัพท์ :  094-7897375 E-mail :  kranokwanpla.34@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
22/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  PLUS EXPRESS CO.LTD. (DHL Express) องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  Receiptnist ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   18-30 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. speak English 2. Computer
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. 84320 4. 
  รายละเอียดงาน   Customer service at DHL Shop สถานที่ปฏิบัติงาน :  Koh Samui shop
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  service
  เบอร์โทรศัพท์ :  077447540 E-mail :  service@plusxpress.com
ลำดับที่ รายละเอียด
16/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  กรุณาระบุ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : ชาย 1. มีประสบการณ์ 1 ปี 2. รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีใจรักงานบริการ 4. 
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
16/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
6 เพศ : ชาย 1. ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี 2. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  คนขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-40 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
7 เพศ : ชาย 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายทำความสะอาด เช็ครถ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสำนักงาน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-45 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
8 เพศ : หญิง 1. หญิง อายุ 20-50 ปี 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
24/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสแปร์ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
9 เพศ : หญิง 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 2. มีใจรักงานบริการ
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. สามารถทำงานหลายพื้นที่ได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร และลูกค้ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  marketing
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
10/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
10 เพศ : ชาย 1. มีประสบการณ์การทำงาน1ปี 2. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. ทำงานล่วงเวลาและไปต่างจังหวัดได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปบริษัทหรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย คอยทำความสะอาดรถอยู่อย่างสม่ำเสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
จำนวนงานทั้งหมด 65 งาน Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>