59 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  คนขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-40 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : ชาย 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักไปยังบริษัท หรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายทำความสะอาด เช็ครถ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/05/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสำนักงาน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30-45 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : หญิง 1. หญิง อายุ 20-50 ปี 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 4. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
24/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านสแปร์ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : หญิง 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 2. มีใจรักงานบริการ
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. สามารถทำงานหลายพื้นที่ได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ทำความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหาร และลูกค้ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  marketing
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
10/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ชาย 1. มีประสบการณ์การทำงาน1ปี 2. รู้จักเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. ทำงานล่วงเวลาและไปต่างจังหวัดได้ 4. 
  รายละเอียดงาน   ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปบริษัทหรือตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย คอยทำความสะอาดรถอยู่อย่างสม่ำเสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
10/04/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้านประจำสำนักงาน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  11000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : หญิง 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 2. มีใจรักงานบริการ Service Mind
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   -ทำความสะอาดสำนักงาน -บริการเสริฟน้ำให้กับผู้บริหารและลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพฯ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  recruitment
  เบอร์โทรศัพท์ :  063-363-6159 E-mail :  thipmontha.l@bkknc.com
ลำดับที่ รายละเอียด
27/03/2017 ชื่อหน่วยงาน :  ธุรกิจส่วนตัว องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  คนขับรถสิบล้อ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   23-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
6 เพศ : ชาย 1. ซื่อสัตย์ต่อผู้จ้างงานและขยันอดทน 2. สามารถอาศัยอยู่หน้างานชั่วคราวได้
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดี 4. อ่อนน้อมถ่อมตน
  รายละเอียดงาน   ขับรถสิบล้อ รัศมีชัยนาท นครสวรรค์ ซื่อสัตย์ต่อผู้จ้างงาน และขยันอดทน สู้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน :  ชัยนาท-นครสวรรค์
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ธุรกิจส่วนตัว
  เบอร์โทรศัพท์ :  0830836478 E-mail :  pichayasorn@hotmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
07/02/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัทสยามคาสท์ไนล่อน จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ช่างเซอร์วิส ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  9300 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ขึ้นไป ปี คุณสมบัติอื่นๆ
7 เพศ : ชาย 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. มีใจรักในงานบริการ
  การศึกษา :  ระบุการศึกษา 3. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า 4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  รายละเอียดงาน   ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าให้กับลูกค้า เดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำประปา สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ฝ่ายบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-9788856-9 ต่อ 218 E-mail :  mai_ben1992@hotmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
08/01/2017 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานบริการลูกค้าประจำทำงานที่แม่สาย 3 ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  15000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   22-35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
8 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีความคิดสร้างสรรค์ 4. มีไหวพริบที่ดี
  รายละเอียดงาน   >>บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าประทับใจ >>ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน :  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  คุณอังคนา พิสิศเสรี (กิ๊ฟซี่)
  เบอร์โทรศัพท์ :  0958792743 E-mail :  careerth11@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/01/2017 ชื่อหน่วยงาน :  anan องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  กรุณาระบุ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   1980 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
9 เพศ : ชาย 1. กะตือรือล้น+รักงานบริการ 2. เพศ ชาย อายุ 20-27 ปี
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. เงินประกัน 1000 บาท 4. 
  รายละเอียดงาน   พนักงานคุมร้าน คอม*เน็ต*+เกมส์ ไม่จำกัดวุฒิ มีที่พัก สถานที่ปฏิบัติงาน :  กทม
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  กรุณาระบุ
  เบอร์โทรศัพท์ :  0891044010 E-mail :  ronin0017@live.com
ลำดับที่ รายละเอียด
02/12/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท โมบายชัวร์ จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานขาย 2 อัตรา ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   22 - 35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
10 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. รักในงานขายและบริการ 2. ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. บุคลิกภาพดี 4. 
  รายละเอียดงาน   ดูแลบริหารงานขายเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน สถานที่ปฏิบัติงาน :  เซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยา
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ณัฐกาญจน์ จิตรธรรม
  เบอร์โทรศัพท์ :  0953681119 E-mail :  mobilesure.recruitment@gmail.com
จำนวนงานทั้งหมด 59 งาน Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>