59 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
09/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  AV Systems องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  พนักงานสโตร์ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   22-35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : ชาย 1. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ 2. ทำงานเป็นกะ ผลัดเปลี่ยนกันได้
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   ตรวจรับ/จ่ายอุปกรณ์จากแผนกต่างๆ และตรวจเช็คความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารและอุปกรณ์หลังจากงานเสร็จ สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยลาดพร้าว 71
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-542-1969 E-mail :  ้hr@avgroupthailand.com
ลำดับที่ รายละเอียด
09/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  AV Systems องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ช่างเทคนิค ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   22-35 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : ชาย 1. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า,โยธา 2. สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. ทำงานได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขของเวลา 4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  รายละเอียดงาน   ควบคุมการติดตั้งระบบ โครงสร้าง (เวทีต่างๆ) , แสง , เสียง , ระบบภาพ วีดีโอ สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุณาระบุ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  025421969 E-mail :  ้hr@avgroupthailand.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกั องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   23 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบสาขาการบัญชี 2. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ 4. มีความขยันและรับผิดชอบในงาน
  รายละเอียดงาน   บัญชีต้นทุน - ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน - อื่นๆในด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกั องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ R&D , ผช.หัวหน้าแผนก R&D ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   18 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2. รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ฯลฯ
  รายละเอียดงาน   -พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ -กำหนด Spec การผลิตสินค้า -จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกั องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบวิทยาสาสตร์อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. วิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบเครื่องมือวัด 4. มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ฯลฯ
  รายละเอียดงาน   -วิเคราะห์ทางกายภาพและชีวภาพ -จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ -รายงานผลlabให้แผนกที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกั องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   18 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
6 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2. ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. มีภาวะผู้นำและทำงานภายใต้แรงกดดัน 4. มีความรู้ระบบคุณภาพGMP HACCP ฯลฯ
  รายละเอียดงาน   -วางแผนและควบคุมการผลิต -ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ขาย Food Service, อุตสาหกรรม ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
7 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบการศึกษาการขายหรือที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะและประสบการณ์ขายตรงด้านอาหาร
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  รายละเอียดงาน   - วางแผนและนำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเดิม ในกลุ่มร้านอาหาร และอุตสาหกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
06/05/2016 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกั องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  Sales Export Representative. ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   25 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
8 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. จบการตลาด,บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป 4. มีประสบการณ์วางแผนการตลาดต่างประเทศ
  รายละเอียดงาน   -ดูแลและควบคุมงานด้านการตลาดต่างประเทศ -ดูแลงานด้าน Export Sales. -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-569-6317 ถึง 9 ต่ E-mail :  vanvisa@krsspicyfood.com
ลำดับที่ รายละเอียด
05/02/2016 ชื่อหน่วยงาน :  หจก .ดอนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  3 ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   29-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
9 เพศ : หญิง 1. ขยัน ชื่อสัตย์ 2. จริงใจ มีความรับผิดชอบ
  การศึกษา :  มัธยมศึกษา 3. มีประสบการณ์ 4. ไม่ติดโทรศัพท์ ใจเย็น
  รายละเอียดงาน   รับสมัคร ด่วน เเม่บ้าน 2อัตรา พี่เลี้ยงเด็ก 2อัตรา คนดูเเลลผู้สูงอายุ 2อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  บุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  025334164 E-mail :  donmueangnursing@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
21/01/2016 ชื่อหน่วยงาน :  หจก .ดออนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม องค์กร :  อื่นๆ
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก , ดูเเลผู้สูงอ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   10000 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
10 เพศ : หญิง 1. ขยัน ชื่อสัตย์ 2. จริงใจ มีความรับผิดชอบ
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. มีประสบการณ์ 4. ไม่ติดโทรศัพท์ ใจเย็น
  รายละเอียดงาน   หจก.ดอนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม รับสมัคร แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงอาย สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  เเม่บ้าน
  เบอร์โทรศัพท์ :  0837507827 E-mail :  donmueangnursing@gmail.com
จำนวนงานทั้งหมด 59 งาน Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>