59 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
08/01/2016 ชื่อหน่วยงาน :  ดอนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก , ดูเเลผู้สูงอ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   29-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : หญิง 1. ขยัน ชื่อสัตย์ 2. จริงใจ มีความรับผิดชอบ
  การศึกษา :  มัธยมศึกษา 3. มีประสบการณ์ 4. ไม่ติดโทรศัพท์ ใจเย็น
  รายละเอียดงาน   ต้องการด่วนหลายตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ฝ่ายบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  0837507827 E-mail :  donmueangnursing@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
07/01/2016 ชื่อหน่วยงาน :  Samsung Life องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  17000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   0 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3.  4. 
  รายละเอียดงาน   ทำงาน จ-ศ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางนา
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  การตลาด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0955148448 E-mail :  hrms88@outlook.com
ลำดับที่ รายละเอียด
07/01/2016 ชื่อหน่วยงาน :  หจก .ดออนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก , ดูเเลผู้สูงอ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  10000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   29-50 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : หญิง 1. ขยัน ชื่อสัตย์ 2. จริงใจ มีความรับผิดชอบ
  การศึกษา :  มัธยมศึกษา 3. มีประสบการณ์ 4. ไม่ติดโทรศัพท์ ใจเย็น
  รายละเอียดงาน   ---- สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  เเม่บ้าน
  เบอร์โทรศัพท์ :  0837507827 E-mail :  donmueangnursing@gmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
16/09/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท สยามคลามสิค อินดัสทรี องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20-45 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีความสามารถเรื่องวงจรไฟฟ้า 2. สามารถติดตั้ง บำรุง ซ่อม
  การศึกษา :  ไม่จำกัด 3. สามารถ ประกอบ บำรุงรักษา 4. ควบคุมการทดสอบการติดตั้ง
  รายละเอียดงาน   ปฏิบัติงานช่างเครื่องกลและช่างไฟฟ้าซ่อมประกอบดัดแปลงติดตั้ง บำรุงรักษา ควบคุมการทดสอบการติดตั้ง สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุณาระบุ
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ฝ่ายบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ :  086-4880769 E-mail :  siamhr2014@hotmail.com
ลำดับที่ รายละเอียด
15/09/2015 ชื่อหน่วยงาน :  แดรีควีน องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ผู้จัดการเขต ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  35000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30ขึ้นไป ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีประสบการณ์ด้านการดูแลพนักงาน 2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. ทำงานตจวได้ เดินทางได้ 4. มีประสบการณ์ด้านการขาย
  รายละเอียดงาน   บริหารยอดขาย. พนักงาน. สอนงานพนง. บริหารต้นทุนสินค้า ดูแลสาขาตจวได้ เดินทางได้ สถานที่ปฏิบัติงาน :  สาขาตจวภาคอีสาน ภาคใต้
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  HR Manager
  เบอร์โทรศัพท์ :  0854881464 E-mail :  yuwadee_su@minor.com
ลำดับที่ รายละเอียด
15/09/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท วินดาเล็กส์(ประเทศไทย)จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   21 ปีขึ้นไ ปี คุณสมบัติอื่นๆ
6 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 2D 3D 2. ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. ทำงานเป็นทีม
  รายละเอียดงาน   รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ ทันเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน :  เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล ( จุ๊บแจง )
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-5293256,093-57400 E-mail :  hr@windalex.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ตัวแทนแนะนำหลักสูตร ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
7 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีทักษะด้านการประสานงาน 2. มีความเข้าใจในความสำคัญของการอบรม
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 4. การศึกษา ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้แนะนำบริษัทฯ และหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจัดฝึกอบรม สถานที่ปฏิบัติงาน :  ทุกจังหวัด
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Part-Time) ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   0 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
8 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1.  มีความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำ 2. เป็นนักสันทนาการ ตีกลอง ร้องเพลง
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ 4. เพศชาย/ หญิง
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน :  ในและต่างจังหวัด
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  วิทยากรฝึกอบรม (Freelance) ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
9 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. เพศชาย/ หญิง 2.  การศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป ด้านต่างๆ
  การศึกษา :  ปริญญาโท 3. มีความสามารถทางการสอน 4. มีประสบการณ์ทางการบรรยายสูง
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้บรรยาย อาจารย์ผู้สอน วิทยากรภายใต้สถาบันฝึกอบรม HR TEAMWORK สถานที่ปฏิบัติงาน :  ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  งานบุคคล บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
จำนวนงานทั้งหมด 59 งาน Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6