65 ตำแหน่ง
 
ประเภทงาน :
  ประเภทองค์กร :  
  ตำแหน่งงาน :  
  ชื่อหน่วยงาน :  
     
     
จำนวนงานทั้งหมด
ลำดับที่ รายละเอียด
15/09/2015 ชื่อหน่วยงาน :  แดรีควีน องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ผู้จัดการเขต ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  35000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   30ขึ้นไป ปี คุณสมบัติอื่นๆ
1 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีประสบการณ์ด้านการดูแลพนักงาน 2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
  การศึกษา :  ปริญญาตรี 3. ทำงานตจวได้ เดินทางได้ 4. มีประสบการณ์ด้านการขาย
  รายละเอียดงาน   บริหารยอดขาย. พนักงาน. สอนงานพนง. บริหารต้นทุนสินค้า ดูแลสาขาตจวได้ เดินทางได้ สถานที่ปฏิบัติงาน :  สาขาตจวภาคอีสาน ภาคใต้
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  HR Manager
  เบอร์โทรศัพท์ :  0854881464 E-mail :  yuwadee_su@minor.com
ลำดับที่ รายละเอียด
15/09/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท วินดาเล็กส์(ประเทศไทย)จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประเภทงาน :  งานประจำ เงินเดือน :  12000 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   21 ปีขึ้นไ ปี คุณสมบัติอื่นๆ
2 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 2D 3D 2. ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. ทำงานเป็นทีม
  รายละเอียดงาน   รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ ทันเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน :  เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  ทรัพยากรบุคคล ( จุ๊บแจง )
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-5293256,093-57400 E-mail :  hr@windalex.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  ตัวแทนแนะนำหลักสูตร ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
3 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. มีทักษะด้านการประสานงาน 2. มีความเข้าใจในความสำคัญของการอบรม
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 4. การศึกษา ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้แนะนำบริษัทฯ และหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจัดฝึกอบรม สถานที่ปฏิบัติงาน :  ทุกจังหวัด
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Part-Time) ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   0 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
4 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1.  มีความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำ 2. เป็นนักสันทนาการ ตีกลอง ร้องเพลง
  การศึกษา :  ปวส. ปวช. 3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ 4. เพศชาย/ หญิง
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน :  ในและต่างจังหวัด
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
ลำดับที่ รายละเอียด
26/08/2015 ชื่อหน่วยงาน :  บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด องค์กร :  เอกชน
  ตำแหน่งงาน :  วิทยากรฝึกอบรม (Freelance) ประเภทงาน :  Past time เงินเดือน :  0 บาท
  คุณสมบัติ
  อายุ :   20 ปี คุณสมบัติอื่นๆ
5 เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1. เพศชาย/ หญิง 2.  การศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป ด้านต่างๆ
  การศึกษา :  ปริญญาโท 3. มีความสามารถทางการสอน 4. มีประสบการณ์ทางการบรรยายสูง
  รายละเอียดงาน   เป็นผู้บรรยาย อาจารย์ผู้สอน วิทยากรภายใต้สถาบันฝึกอบรม HR TEAMWORK สถานที่ปฏิบัติงาน :  ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
 
  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายงาน :  งานบุคคล บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์ :  0-2992-5190-1 E-mail :  admin@hrteamwork.com
จำนวนงานทั้งหมด 65 งาน Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7