ฟอร์มลงรายละเอียดการอบรม
** สำหรับตัวแทน
**
หัวข้อที่ต้องการ
รหัสตัวแทน :
***
ชื่อตัวแทน :
ชื่อหลักสูตร :
ชื่อหน่วยงานที่แนะนำ :
ที่อยู่ :
 
ประเภทการอบรม :

In-house Training
Staff Outing

อื่นๆ ระบุ
จำนวนผู้เข้าอบรม :
คน
   

ข้อมูลเพื่อการประสานงาน (ใส่ข้อมูลบุคคลที่ Agent แนะนำ)

ชื่อผู้ติดต่อ :
E-Mail :
ฝ่ายงาน:
โทรศัพท์ :
ต่อ
โทรสาร :
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อน Submit
รอสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ลงประกาศงาน | Organizer&media | Team Building
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
HR Teamwork Co.,Ltd.
Tel: 0-2992-5190-1 Fax: 0-2992-7477
Website : www.hrteamwork.com E-mail: admin@hrteamwork.com