ฟอร์มขอหลักรายละเอียดการอบรม
IN-HOUSE TRAINING

** กำหนดหัวข้อการอบรมไว้แล้ว
**
หัวข้อที่ต้องการ
ชื่อหลักสูตรอบรม :
***
วันที่คาดว่าจะจัด :
งบประมาณที่ตั้งไว้ :
ประเด็นปัญหา (ถ้ามี) :
หรือหัวข้อที่เน้นเป็นพิเศษ
สถานที่จัดอบรม
เลือกสถานที่ใช้อบรม :

จัดภายในพื้นที่ในหน่วยงานหรือบริษัท ฯ ของท่าน
ใช้พื้นที่อบรมในโรงแรมหรือสถานที่อื่นๆ

อื่นๆ ระบุ
จำนวนผู้เข้าอบรม :
คน
   

ข้อมูลเพื่อการประสานงาน

ชื่อผู้ติดต่อ :
E-Mail :
ชื่อองค์กร / หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
(ลงให้ครบถ้วนนะครับ)
โทรศัพท์ :
ต่อ
โทรสาร :
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ :
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อน Submit
รอสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ลงประกาศงาน | Organizer&media | Team Building
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
HR Teamwork Co.,Ltd.
Tel: 0-2992-5190-1 Fax: 0-2992-7477
Website : www.hrteamwork.com E-mail: admin@hrteamwork.com