ฟอร์มขอหลักรายละเอียดการอบรม
IN-HOUSE TRAINING

** กำหนดหัวข้อการอบรมไว้แล้ว
**

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อน Submit
รอสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ลงประกาศงาน | Organizer&media | Team Building
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
HR Teamwork Co.,Ltd.
Tel: 0-2992-5190-1 Fax: 0-2992-7477
Website : www.hrteamwork.com E-mail: admin@hrteamwork.com