กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใบเสนอราคาจัดกิจกรรม Team Building
กิจกรรม OD เพื่อการพัฒนาองค์กร
[ walkrally-teambuilding | walkrallyzone ]

ขอราคาในแบบที่คุณต้องการ

ขอราคากิจกรรม "ทั้งกระบวนการ"
ขอเอกสารเสนอราคา " ทั้งกระบวนการ "
1 ) ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร / หน่วยงาน :
**
ที่อยู่ :
(ลงให้ครบถ้วนนะครับ)
**
โทรศัพท์ :
ต่อ **
โทรสาร :
ประเภทองค์กร :
ราชการ เอกชน องค์กรอิสระ/รัฐวิสาหกิจ
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม :
คน **
จำนวนรุ่นของการอบรม :
รุ่น
ท่านรู้จักเราจากแหล่งใด :
**
2 ) ข้อมูลผู้ประสานงาน
คำนำหน้า :
**
ชื่อ-นามสกุล :
**
ตำแหน่ง :
**
E-Mail :
**
เบอร์โทรศัพพ์มือถือ :
(ตามสะดวก)
3 ) ข้อมูลด้านสถานที่ / วันที่คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ต้องการสถานที่หรือไม่ :
**
สถานที่ที่ต้องการจัดกิจกรรม :
1) ระบุ
จังหวัด :
2)
หากท่านมีโรงแรมในใจอยู่แล้วระบุ :
3)
ระยะเวลาในการเดินทาง :
ไม่เกิน ชั่วโมง
ด้านระยะเวลา :
1 วัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
อื่นๆ ระบุ
วันทำกิจกรรม :
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
*** วันที่คาดว่าจะจัดกิจกรรม :
**
4 ) การเดินทาง
เลือกวิธีการเดินทางของท่าน :
เดินทางเองรถบริษัทฯ / รถส่วนตัว
ให้จัดหารถเพื่อเดินทางด้วย
*** BUS
*** รถตู้
5 ) ด้านหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
ระบุความต้องการวัตถุประสงค์
น้ำหนักของการทำกิจกรรม
ตอบได้มากกว่า ( 1 ) :
เน้นเที่ยวอย่างเดียว (ท่องเที่ยวประจำปี)
ท่องเที่ยว 50 % กิิจกรรมพัฒนาทีมงาน 50%
ท่องเที่ยว 30 % กิจกรรมพัฒนาทีมงาน 70%
ท่องเที่ยว 70 % กิจกรรมพัฒนาทีมงาน 30%
เน้นการอบรมแบบได้ผลลัพธ์ 100%
อื่นๆ ระบุ

เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มสาระ :

ต้องการกิจกรรมแบบใด
(เลือกได้หลายข้อ)
บรรยายและกิจกรรมในห้องสัมมนา
กิจกรรมนอกห้องสัมมนา (Walk Rally : สถานีเรียนรู้)
อื่นๆ ระบุ

ท่านสามารถระบุสาระที่ต้องการเพื่อเพิ่มคุณค่าของการทำงานเช่น Service mind, Positive Thinking, Leadership ฯลฯ เป็นต้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ HR Teamwork


6 ) ด้านงบประมาณ : (มีผลต่อที่พักสถานที่)
งบประมาณทั้งหมด :
บาท **
งบประมาณรายคน :
บาท **
  * ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องถามงบประมาณเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้การเสนอราคาเป็นไปตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง
** ต้องการให้เสนอราคาภายในวันที่ :
ข้อมูลอื่นๆ ระบุ :Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :


ทีมงานจะติดต่อกลับท่านทันที่ได้รับข้อมูลเพื่อยื่นยันการจัดกิจกรรมและส่งใบเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป